Akadeemia

 

Balletiakadeemiasse ootame 11-... aastaseid(peale tavakooli 4. klassi lõpetamist) neidusid ja noormehi ning naisi, kellel on endal tõsisem soov süviti tegeleda klassikalise tantsu ning sellel põhinevate tantsude omandamisega. Katsed 2018/19 õppeaastaks kuni 31. juulini ja alates 16. augustist

pasdequattre

Balletiakadeemia ettevalmistusklassi ootame tüdrukuid ja poisse vanuses alates 9. aastast

Balletiakadeemia õppekava on töötatud välja Vaganova Balletiakadeemia õppekava alusel, registreeritud Haridusministeeriumis ning kooli lõpetanu saab lõpudiplomi. Igal aastal saavad õpilased ametliku tunnistuse eksami-ja tunnihinnetega.

 

2018/19 õppeaasta vastuvõtt toimub mais-juunis ja augustis 2018.

Vastu võtame õpilasi(Nii lapsi, noori kui ka suure töötahtega täiskasvanuid) järgmistele tasemetele: I klass, II klass, III klass

Lisaks eelduste ja kogemustega noori V klassi(Klassikalise tantsu suunaline)

 

Kooli sisse saamise eelduseks on katsete edukas läbimine.

Me ei sea õppijatele vanusepiiranguid, seega kui on tahtmine ja tõsine töötahe, võtke julgelt meiega ühendust ja tulge katsetele!

 

 


 

O klass 17/18: 9-... aastased tüdrukud ja poisid 3x nädalas (Placement, klassikaline tants, ajaloolise tantsu ja liikumise alused, tantsuproovid, valikainena Süvavenitus-ja lõõgastustund). Aasta lõpus arvestus placemendis ja klassikalises tantsus.

 

1 klass 17/18: 5x nädalas(Placement, klassikaline tants, ajalooline tants, süvavenitus+lõõgastus). Aasta lõpus eksamid: Klassikaline tants, Ajalooline tants. Placemendis arvestus.

 

2. klass 17/18: Täies mahus I aasta õppekavale vastavad oskused omandanud tüdrukud ja poisid. Ained: Klassikaline tants, süvalihased ja venitus, ajalooline tants

  Tunnid 5x nädalas E-N ja L

 

3. ja 4. klass 17/18: Hea peaga, kiirete elementide kombinatsioonidega harjunud, varvastel tantsinud. Täies mahus II aasta õppekavale vastavad oskused omandanud. Karaktertantsu I aasta eksami lõpetanud tüdrukud/poisid.

Tunnid 6x nädalas E-L

 

Teistesse klassidesse võtame õpilasi vastu kokkuleppel direktoriga.

 Klassid komplekteeritakse oskuste ja individuaalsete võimete järgi, et tagada õpilastele parim areng.